26 May./ Etxepare, jalgi hadi batura

Xabier Amuriza 

Date: Osteguna / 26 / Maiatza / 2022
Ordua: 19:30
Lekua: Kondestablearen Jauregia

Plano de localización: aquí

Antolatzaileak: Iruñeko Udala, Nafar Ateneoa

Actividad en euskera


ETXEPARE, JALGI HADI BATURA

Xabier Amuriza

Bernart Etxepareren Linguae Vasconum Primitiae euskara batura ekarri du Xabier Amurizak, eta egungo errima eta neurrietara moldatu du idazleak. Liburua aurkezteaz gain, bertsotan eta kantuan ere arituko da Xabier.

Hona aurrerapen bat, bere hitzekin emana: «Etxepare gure lehen idazlea da. Lehenengoa bat da beti, eta betiko. Eta lehenengoa izatearen kontzientzia argia, garailea, euforikoa erakusten du. Ez francesa ez berceric, oray ezta erideyten Heuscararen pareric».

«Zergatik bertsio-itzulpena, eta ez itzulpen soila? Etxepareren bertso-teknika (errima, batez ere) ahula da gaurko ikuspegitik. Eta bariazio gutxikoa. Horregatik pentsatu nuen itzulpen soila baino interesgarriago litzatekeela bertsio-itzulpen bat. Errima bariatzen eta neurria zehazten hasiz gero, ordea, nola eutsi diskurtsoari bere hartan? Nire ahalegin nagusia izan da emaitza izan zedila Etxepare, eta ez ni. Hots, bertsio-itzulpenak ukan zezala haren eduki eta aire osoa. Aitortu behar dut, lortu dudan neurrian (baietz uste dut), ahalegina gozamen handia izan dela».

Xabier Amuriza ha adaptado al euskera unificado la obra Linguae Vasconum Primitiae de Bernart Etxepare, adecuándola a las rimas y métricas actuales. Además de presentar el libro, Xabier también cantará y recitará.

He aquí un avance con sus propias palabras: «Etxepare es nuestro primer escritor. El primero, para siempre. Y muestra una conciencia clara, triunfante, eufórica de ser el primero. Ez francesa ez berceric, oray ezta erideyten Heuscararen pareric».

«¿Por qué una traducción-adaptación y no una simple traducción? La técnica en verso de Etxepare (sobre todo la rima) es débil desde el punto de vista actual. Y con poca variación. Por eso pensé que sería más interesante una traducción-adaptación que una simple traducción. En cambio, si se empieza a variar la rima y a precisar la métrica, ¿cómo mantener intacto el discurso? Mi principal empeño ha sido que el resultado fuera Etxepare y no yo. Es decir, que la traducción-adaptación tuviera todo su contenido y su estilo. Tengo que reconocer que, en la medida de haberlo conseguido (creo que sí), he disfrutado del esfuerzo».

Xabier Amuriza 

(Etxano, 1941) Idazle, kazetari, irakasle eta bertsolari lanetan aritu izan da; 2016an utzi zion bertsolari jarduerari. Hainbat liburu eta disko argitaratu ditu, horietatik asko bertsolaritzari buruz. Kantarientzako ere letra eta bertso asko egin ditu. 2019an Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona Saria eskuratu zuen. Ekoizle emankorra, bertsoaz gain beste genero asko landu ditu. Bi aldiz izan da Euskal Herriko bertsolari txapelduna: 1980an eta 1982an. Haren hizkera, irudi eta metafora-mundua eta, oro har, bertsoak egituratzeko modua bereziak ziren, ordu artekoak ez bezalakoak. Neurri eta doinuetan ere berrikuntza handiak ekarri zituen. Amurizarekin, bertsolaritza beste aro batean sartu zen. Bertsolaritza modernoak izan duen figura nabarmenetakoena, ezbairik gabe.

(Etxano, 1941) Escritor, periodista, profesor y bertsolari; dejó su actividad como bertsolari en 2016. Ha publicado varios libros y discos, muchos de ellos sobre bertsolarismo. También ha escrito letras y bertsos para cantantes. En 2019 obtuvo el Premio Manuel Lekuona de Eusko Ikaskuntza. Productor prolífico, además del bertsolarismo ha cultivado otros muchos géneros. Ha sido dos veces campeón del Campeonato de Bertsolaris de Euskal Herria: en 1980 y 1982. Su lenguaje, su mundo de imágenes y metáforas y, en general, su forma de estructurar los versos han sido peculiares, distintas de las que había hasta entonces. También introdujo grandes novedades en la métrica y melodías. Con Amuriza, el bertsolarismo entró en otra era y, sin lugar a duda, es una de las figuras más destacadas del bertsolarismo moderno.