8 Feb./ Dokumental: Gutik zura

Maria Jose Barriola

Date: Asteartea / 8 / Otsaila / 2022
Ordua: 19:30
Tokia: Kondestablearen Jauregia, Calle Mayor, 2 Plano de localización: aquí

Errealizazioa eta edizioa: Mª Jose Barriola 
Ekoizpena: Mª Jose Barriola 
Antolatzaileak: Iruñako Udala eta Nafar Ateneoa

Dokumental Proiekzioa

Gutik Zura

Euskal Herriaren idiosinkrasian basoa eta zurezko zimenduak daude. Dokumental honetan aintzinatetik etorkizunerako bidaia egingo dugu lur hontako gizakiaren eta zuraren arteko harremana azalduz. 
Horretarako pertsonaia hautatuen bizi-esperientzia pertsonala eta mundu mailako adituen txori begirada erabiliko ditugu, historia eta istorio konbinaketa poliedriko baten bidez lehengo, oraingo eta etorkizuneko basoen eta zuraren gako nagusiak azalduz.

La idiosincrasia de Euskal Herria está cimentada sobre el bosque y la madera. En este documental realizaremos el viaje desde la antigüedad al futuro, mostrando la relación entre la persona y la madera. Para ello, utilizaremos la experiencia vital de las personas elegidas y la opinión de especialistas de renombre mundial, para mostrar, mediante una combinación poliédrica de la historia y de historias, las claves principales del bosque y la madera en el pasado, en la actualidad y en el futuro.

Mª Jose Barriola 

(Leitza) Nekazal Ingenieritza ikasketak egin zituen Iruñean eta gaur egun Tknika Lanbide Heziketarako Ikerketa eta Berrikuntza aplikaturako Zentroan,  Biozientzia eta Garapen Jasangarri saileko arduraduna da. Beste batzuen artean, “Woodnika” proiektuaren koordinatzaile izan da, egurrari aplikatutako berrikuntza proiektuak garatuz: Gure gizartean, material sintetikoak hedatu dira eta arrotzak zaizkigu iraganean basoarekiko eta horren zurarekiko zuten menpekotasuna. Gaur egun dauzkagun baliabide eta teknologiarekin txertatuz, zuraren ikerkuntza, innobazioa eta tradizioaren berreskuraketa dira gure helburuak. Honela, zuraren erabileran eta produkzioan, baita haren balio-kateko puntu guztien arloko prestakuntzan ere, epe ertain eta luzeari begira, zuraren industriak hobera egiteko lan egiten dugu.

(Leitza) Realizó los estudios de Ingeniería Agrícola y Agrónoma en Iruñea y actualmente es la responsable del área de Biociencias y Sostenibilidad del Centro de Formación Profesional para la Investigación e Innovación Aplicada Tknika.Ha sido coordinadora del proyecto de innovación aplicada a la madera “Woodnika”: En nuestra sociedad se ha extendido tanto la utilización de materiales sintéticos que nos resulta ajeno la dependencia sobre el bosque y su madera que en un pasado tuvimos. Nuestro objetivo es la investigación, innovación y recuperar la  tradición de la madera, haciendo uso de la tecnología y otros recursos que hoy en día tenemos a nuestro alcance. De este modo, incidiendo sobre la utilización y producción, así como en todos los ámbitos que forman su cadena de valor, pretendemos que a medio-largo plazo, la industria de la madera pueda mejorar.